fbpx

Malpraxis Medical

malpraxis

Malpraxis Medical

Autor Cosmin Poenaru – Avocat

cosminpoenaru.ro/

Maria, 22 de ani, se internează la spital pentru a face avort. După această procedură chirurgicală, efectuată sub anestezie generală de către doctorița Dana, i se spune Mariei că intervenția s-a derulat fără probleme și poate merge acasă imediat ce își revine din anestezie.

După câteva momente Maria leșină. Starea Mariei se înrăutățea progresiv. Se descoperă mai târziu de către alți medici, că doctorița Dana a împins chiureta mai mult decât trebuia în uter și a provocat o hemoragie. Maria intră ulterior în comă. Având în vedere că perforația uterului nu mai putea fi suturată, doctorii îi extirpează uterul și colul uterin pentru a-i salva viața Mariei. Maria nu va mai putea face copii, după acest incident.

Mariajul Mariei s-a destrămat după un an, întrucât soțul Mariei nu a putut accepta ideea de a nu avea copii.

Maria a obținut 50.000 de euro despăgubiri de la asigurător.

Doctorița Dana nu a fost condamnată penal pentru fapta săvârșită deoarece s-a prescris. Este posibil ca și azi să mai profeseze ca doctor.

Expunere rezumată a cazului real. Datele cu caracter personal au fost modificate.

Puteți citi în integralitate cazul aici : http://www.rolii.ro/hotarari/58a06fcee490090827001590 

 

Ce este malpraxisul, cine răspunde și în ce condiții?

 • Pentru erorile medicale se poate răspunde disciplinar, civil și penal de către personalul medical. Personalul medical este medicul, medicul stomatolog, farmacistul, asistentul medical şi moaşa care acordă servicii medicale.
 • Malpraxisul este eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice.
 • Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, care includ şi neglijenţa, imprudenţa sau cunoştinţe medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic sau tratament.
 • Personalul medical răspunde civil şi pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea reglementărilor privind confidenţialitatea, consimţământul informat şi obligativitatea acordării asistenţei medicale.
 • Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse în exercitarea profesiei şi atunci când îşi depăşeşte limitele competenţei, cu excepţia cazurilor de urgenţă în care nu este disponibil personal medical ce are competenţa necesară.
 • Toate persoanele implicate în actul medical vor răspunde proporţional cu gradul de vinovăţie ai fiecăruia.
 • Medicul curant, asistentul medical/moaşa răspund atunci când nu obţin consimţământul informat al pacientului sau al reprezentanţilor legali ai acestuia, cu excepţia cazurilor în care pacientul este lipsit de discernământ, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, datorită situaţiei de urgenţă.
 • Atunci când reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, medicul, asistentul medical/moaşa pot solicita autorizarea efectuării actului medical autorităţii tutelare sau pot acţiona fără acordul acesteia în situaţii de urgenţă, când intervalul de timp până la exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea şi viaţa pacientului.

Personalul medical nu este răspunzător pentru daunele şi prejudiciile produse în exercitarea profesiunii:

 1.  când acestea se datorează condiţiilor de lucru, dotării insuficiente cu echipament de diagnostic şi tratament,  infecţiilor nosocomiale (adică infecții dobândite în spital precum cele cauzate de stafilococul auriu, E. coli,          enterococcusul, Pseudomonas aeruginosa), efectelor adverse, complicaţiilor şi riscurilor în general acceptate      ale metodelor de investigaţie şi tratament, viciilor ascunse ale materialelor sanitare,  echipamentelor şi dispozitivelor medicale,substanţelor medicale şi sanitare folosite;
 2. când acţionează cu bună-credinţă în situaţii de urgenţă, cu respectarea competenţei acordate.

Unităţile sanitare publice sau private, în calitate de furnizori de servicii medicale, răspund civil, potrivit dreptului comun, în solidar cu personalul medical, pentru prejudiciile produse în activitatea de prevenţie, diagnostic sau tratament, în situaţia în care acestea sunt consecinţa:

 1. infecţiilor nosocomiale (adică infecții dobândite în spital precum cele cauzate de stafilococul auriu, E. coli,       enterococcusul, Pseudomonas aeruginosa), cu excepţia cazului când se dovedeşte o cauză externă ce nu a putut fi controlată de către instituţie;
 2. defectelor cunoscute ale dispozitivelor şi aparaturii medicale folosite în mod abuziv, fără a fi reparate;
 3. folosirii materialelor sanitare, dispozitivelor medicale, substanţelor medicamentoase şi sanitare, după expirarea perioadei de garanţie sau a termenului de valabilitate a acestora, după caz;
 4. acceptării de echipamente şi dispozitive medicale, materiale sanitare, substanţe medicamentoase şi sanitare de la furnizori, fără asigurarea prevăzută de lege, precum şi subcontractarea de servicii medicale sau nemedicale de la furnizori fără asigurare de răspundere civilă în domeniul medical.

Unităţile sanitare publice sau private, furnizoare de servicii medicale, răspund civil şi pentru prejudiciile cauzate, în mod direct sau indirect, pacienţilor, generate de nerespectarea reglementărilor interne ale unităţii sanitare.

Unităţile sanitare publice sau private, furnizoare de servicii medicale, şi producătorii de echipamente şi dispozitive medicale, substanţe medicamentoase şi materiale sanitare răspund potrivit legii civile pentru prejudiciile produse pacienţilor în activitatea de prevenţie, diagnostic şi tratament, generate în mod direct sau indirect de viciile ascunse ale echipamentelor şi dispozitivelor medicale, substanţelor medicamentoase şi materiale sanitare, în perioada de garanţie/valabilitate, conform legislaţiei în vigoare.

Legislație aplicabilă:
1. art 653 și următoarele din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

2. Răspunderea delictuală din Codul Civil

3. Infracțiunea de vătămare corporala din Codul Penal

Contactează Avocat
close slider