fbpx

Despre Mărci©

Despre Mărci

Autor Cosmin Poenaru – Avocat

cosminpoenaru.ro/

Ce este o marcă?

Poate constitui marcă orice semn, cum ar fi:

 • cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele,
 • literele,
 • cifrele,
 • culorile,
 • elementele figurative,
 • forma produsului sau a ambalajului produsului,
 • sunetele.

Sunt incluse în noțiunea de marcă:

 • logo-urile,
 • introducerea video,
 • combinația de culori cu diferite texte sau elemente,
 • forma sticlei.

Marca trebuie să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.

De ce ai înregistra o marcă?

                                                                      Sursa: unsplash.com/

Clientul plătește în plus pentru un produs care are o marcă pe el deoarece are o siguranță mai mare că acel produs sau serviciu îi va împlini nevoile într-un mod satisfăcător.

Dacă ai înregistrat marca poți să le interzici altor persoane să comercializeze un produs cu acea marcă. Este chiar infracțiune comercializarea unui produs cu o marcă înregistrată care nu-ți aparține, dacă nu ai acordul proprietarului mărcii.

Cum poate să-ți scadă profitul neînregistrarea mărcii?

Investești în calitate, în publicitate, în brand, iar în timp îți faci un nume bun în piață.

Vor veni alte persoane care îți vor comercializa produsul sub același brand, pentru că nu l-ai înregistrat. Îl vor vinde la un preț mult mai mic, deoarece nu va avea aceleași cheltuieli de marketing. În plus, va putea să scadă din calitate, pentru a scade prețul și mai mult, deoarece pe termen scurt cumpărătorii vor merge pe încredere, încredere câștigată de tine.

Astfel, pe termen scurt vei avea mai puțini cumpărători deoarece o parte din ei se vor duce unde prețul este mai mic, iar pe termen mai lung nu vor mai cumpăra aproape deloc, deoarece nu vor mai avea încredere în calitatea dată odinioară de numele produsului tău.

Cum poate să-ți crească profitul dacă ai înregistrat marca?

 1. Vei îndeplini mai ușor condițiile pentru diferite finanțări, la bănci sau fonduri guvernamentale/europene.
 2. Vei putea cesiona folosința mărcii către persoane agreate în prealabil de către tine în schimbul unor bani.
 3. Vei avea posibilitatea să îți creezi o franciză.

Cât durează valabilitatea unei mărci?

Înregistrarea mărcii produce efecte de la data înregistrării cererii, pentru o perioadă de 10 ani.

La cererea titularului, înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei prevăzute de lege.

Care sunt taxele OSIM pentru a înregistra o marcă?

Taxele diferă în funcție de tipul de marcă, sunt stabilite în euro, iar echivalentul în lei poate fluctua:

pentru mărcile individuale:

 • marca verbală,  523 lei;

exemplu: GhidLegal

 • marca combinată/figurativă/tridimensională alb/negru: 666 lei;

exemplu:

 • marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 1046 lei.

exemplu:

 • Pentru fiecare clasă suplimentară se plăteşte suma de 238 lei.

Poți vedea toate clasele aici : TITLURILE CLASELOR NISA

– pentru mărcile colective sau de certificare:

Marca colectiva este marca desemnată astfel la data depunerii cererii și care este în măsură să facă distincția între produsele sau serviciile membrilor unei asociații care deține drepturile asupra mărcii și produsele sau serviciile altor întreprinderi.

Înregistrarea mărcii colective este condiţionată de existenţa şi depunerea unui regulament în care să se indice persoanele şi condiţiile în care acestea sunt îndreptăţite la utilizarea mărcii.

Marca de certificare este marca ce indică faptul că produsele sau serviciile pentru care este utilizată sunt certificate de titularul mărcii în ceea ce privește materialul, modul de fabricare a produselor sau de prestare a serviciilor, calitatea, exactitatea sau alte caracteristici și care este aptă să distingă aceste produse sau servicii de produsele sau serviciile care nu beneficiază de o astfel de certificare.

 • marca verbală: 1853 lei;
 • marca combinată /figurativă/tridimensională alb/negru: 2138 lei;
 • marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 2613 lei.
 • Pentru fiecare clasă suplimentară se plăteşte suma de 333 lei.

 

Dacă ai înregistrat la Registrul Comerțului numele firmei trebuie să-l mai înregistrez și la OSIM?

Da. Este bine să-ți înregistrezi denumirea și la OSIM, deoarece nu este protejată în integralitate de către Registrul Comerțului.

Este recomandat mai ales dacă o folosești ca și brand (marcă). Spre exemplu, P&G folosește mărci individuale pentru fiecare produs. Cumpărătorii cumpără Gillette, Always, Bounty și Lenor pentru marca lor individuală, nu neapărat pentru că sunt deținute de compania P&G. În schimb, produsele farmaceutice sau de cosmetică de la compania Johnson & Johnson au și denumirea companiei, care e înregistrată ca marcă, pe multe produse.

Când poți înregistra marca altuia?

După ce titularul mărcii a fost decăzut, poți înregistra acea marcă. Poți cere decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă:

 • a) într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data încheierii procedurii de înregistrare, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată şi dacă nu există motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată;
 • b) după data înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii titularului, desemnarea uzuală în comerţ a produsului sau a serviciului pentru care a fost înregistrată (cum a devenit termenul adidași pentru încălțăminte sport – de la compania Adidas sau compania Xerox – pentru fotocopiatoare);
 • c) după data înregistrării şi ca urmare a folosirii mărcii de către titular sau cu consimţământul acestuia, marca a devenit susceptibilă a induce publicul în eroare, în special cu privire la natura, calitatea sau provenienţa geografică a produselor ori serviciilor pentru care a fost înregistrată;

Ce mărci nu pot fi înregistrare?

                Nu pot fi înregistrate:

 • a) mărcile care conţin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios;
 • b) mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv;
 • c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante;
 • d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii, putând servi în comerţ pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, provenienţa geografică sau data fabricaţiei produsului ori a prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora;
 • e) semnele constituite exclusiv din forma produsului sau din altă caracteristică impusă chiar de natura produsului sau care este necesară obţinerii unui rezultat tehnic ori care dă valoare substanţială produsului;
 • f) mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare, de exemplu cu privire la provenienţa geografică, calitatea sau natura produsului sau a serviciului;
 • g) mărcile care sunt excluse de la înregistrare, care prevăd protecţia denumirilor de origine şi a indicaţiilor geografice;
 • h) mărcile care sunt excluse de la înregistrare, care prevăd protecţia menţiunilor tradiţionale pentru vinuri;
 • i) mărcile care sunt excluse de la înregistrare, care prevăd protecţia specialităţilor tradiţionale garantate;
 • j) mărcile care sunt compuse din sau reproduc în elementele lor esenţiale o denumire anterioară a unui soi de plante, înregistrată, care conferă protecţie drepturilor de proprietate asupra unui soi de plante şi care se referă la soiuri de plante din aceeaşi specie sau din specii înrudite îndeaproape;
 • k) mărcile care conţin, fără consimţământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România;
 • l) mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;
 • m) mărcile care conţin, fără autorizaţia organelor competente, ecusoane, embleme, insigne, blazoane, semne heraldice de interes public, altele decât cele prevăzute la art. 6 ter din Convenţia de la Paris.
 • n) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control şi garanţie, blazoane.
 • o) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, alte embleme, sigle.

Infracțiuni privind mărcile

În practică, titularul mărcii cere bani pentru a se împăca cu inculpatul, iar inculpatul care a săvârșit fapta penală nu mai este condamnat.

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă săvârşirea, fără drept, a următoarelor fapte:

 • a) contrafacerea unei mărci;
 • b) punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare;
 • c) punerea în circulaţie a produselor care poartă indicaţii geografice ce indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine.

Faptele de mai sus nu constituie infracţiuni dacă au fost săvârşite înainte de data publicării mărcii.

Împăcarea pentru faptele de mai sus înlătură răspunderea penală.

Prin contrafacerea unei mărci se înţelege realizarea sau utilizarea fără consimţământul titularului de către terţi, în activitatea comercială, a unui semn:

 • a) identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată;
 • b) care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu o marcă ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor ori a serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul;
 • c) identic sau asemănător cu marca pentru produse ori servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta a dobândit un renume în România şi dacă prin folosirea semnului fără motive întemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.

Prin punerea în circulaţie se înţelege oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn, precum şi importul, exportul sau tranzitul produselor sub acest semn.

Când, unde și de ce e bine să înregistrezi o marcă și în celelalte state?

Protecția mărcii este doar teritorială. Dacă anticipezi că urmează să te extinzi și pe altă piață geografică, în afara României e bine să te înregistrezi și în acele state. Nu de puține ori, cineva îți va înregistra marca într-un stat în care vrei să te extinzi, înainte să o înregistrezi tu, și fie va trebui să îl plătești pentru a ți-o vinde, fie va trebui să creezi alt brand pentru acel produs, care va aduce costuri mai mari de publicitate.

În România autoritatea este Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

În Uniunea Europeană autoritatea este Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

În celelalte state ai deschise următoarele căi:

 • Înregistrarea în fiecare țară la oficiul național al acesteia
 • Înregistrare regională la unul din următoarele oficii: Oficiul de Armonizare a Pieței Interne al Uniunii Europene, Oficiul de Mărci Benelux, Organizația Africana de Proprietate Intelectuala;
 • Înregistrarea la Organizația Mondiala a Proprietății Intelectuale(OMPI), care înregistrează pe baza tratatelor internaționale.

 

Bibliografie

Legea nr. 129/1992 cu privire la protectia desenelor si modelelor industriale la nivel national;

OG nr. 41/1998 cu privire la taxele in domeniul protectiei industriale aplicablie la nivel national;

HG nr. 211/2008 care prevede regulamentul care aproba aplicarea Legii nr. 129/1992;

Decretul 1177/1968 privind ratificarea Conventiei de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, in forma revizuita la Stockholm la 14 iulie 1967;

Conventia de la Haga din 1960 cu privire la inregistratea desenelor si modelelor industriale;

Conventia de la Geneva din 1999 cu privire la inregistrarea modelelor industriale;

osim.ro/publicatii/editura/TOATE%20MATERIALELE/Marca%20comunitara_GHID_CD/Marca%20comunit/Ghid%20MC.pdf

osim.ro/ghiduri/inregistrarea-cererii-de-marca/

REGULAMENTUL (CE) NR. 40/94;

Regulamentul (UE) 2017/1.001.

Contactează Avocat
close slider